Oferta noastră educațională se defășoară după normele impuse de M.E.N. și cuprinde:

Activități curriculare

* Activități de educare a limbajului

* Activități matematice

* Activități de cunoaştere a mediului inconjurător

* Activități de educație muzicală

* Activităţi de educație plastică

* Activităţi de educație fizică

* Educație pentru societate

* Activități practice

* Activităţi pentru dezvoltarea aptitudinilor individuale

* Activităţi pentru dezvoltarea creativităţii şi a simţului estetic

* Jocuri şi activităţi alese cu o anumită temă

* Jocuri şi activităţi recreative

Activități extracurriculare

* Vizite la muzee, expoziții, grădini

* Vizionarea de spectacole și teatru de papuși

* Activități recreative în aer liber

* Serbări cu diverse ocazii (Crăciun, Paște, Ziua Mamei, Ziua Copilului, etc.)

* Activitati opționale

* Limbi străine: Engleză

* Educație fizică: Gimnastică ritmică

* Educație pentru societate: Dans

* Muzică: Happy Learning

Activități în parteneriat

* Activităţi demonstrative la grupă cu participarea părinților

* Implicarea părinților în desfășurarea unor activități educative

* Parteneriate cu comunitatea locală

* Parteneriate interşcolare în judeţ

* Consiliere psihopedagogică